Srpen 2016

Zkáza bezvěrce (krátký úryvek z divadelní hry)

6. srpna 2016 v 12:24
Božinin vyznavač:"Jsi jen kus žvance, ubohý to tvor,
oproti naší Stvořitelce.
Všichni vědí, co jsi provedl,
tvá duše se černější než Usain Bolt.
Jaké to hanebnosti jsi provedl,
tvé činy nikdy nebudou zapomenuty.
Tvůj život má hodnotu potrhaného igelitového sáčku,
už teď jsi prakticky mrtvý.
Před několika desetiletími by bys byl hvězdou dobytčího vláčku,
Jsi bezvěrec,
odmítáš autority,
už teď se zaživa rozpadáš!"

Daniel: *zaujme svůj postoj, při kterém poučuje chytřejší lidi, než je on sám*
"Kdyby Božině měla nějakou moc, již dávno by se ozvala a potrestala by mě! Božině je pouhým výmyslem tvé choré mysli."

Vyznavač Božině: "Nyní ti dávám poslední šanci,
Odvolej svá slova, můj drahý smrtelníku!
Zachraň svůj život,
zachraň svou mysl,
zachraň svou důstojnost!
Pro lásku, kterou k tobě chovám jako k nádobě na Božini,
slituj se sám nad sebou a svou bídnou existencí,
odpřísáhni věrnost, děláš to jen pro svůj život!"

Daniel: "Myslíš, že jsem takový blbec? Nemám v úmyslu se podřídit tvému diktátu!"

Danielovo tělo se rázem začne zmítat ve smrtelných křečích. Krvácí z úst, uší i očí zároveň. Zhroutí se na podlahu, třese se a vydává tlumené, nesrozumitelné zvuky.

Vyznavač Božině: "Pro lásku Božininu!
Stále se můžeš zachránit, naděje ještě žije!
Pro lásku Božininu,
odvolej svá slova a kaj se!"

Daniel: *pronáší sípavým hlasem* "Nikdy neodvolám! Jsem novodobej Jan Palach! Nebo Hus, nebo koho že to vlastně upálili, to je jedno! Aaaaaaaaaaaaaa!" *naposledy vydechne*

Vyznavač Božině, stále skryt v anonymním plandavém rouchu, se docela viditelně usmál.
Vypravěč: "A tak zemřel mladý nepoddajný Daniel K., který odmítl poslechnout Božini a veřejně ji zhanobil. Jeho existence upadla v zapomnění a týden po jeho smrti po tomto ubohém mladém muži neštěkl ani jeho vlastní pes. Vemte si, milé děti, z jeho osudu ponaučení."