Červenec 2017

Bezvěrci nejsou lidé!

4. července 2017 v 20:05
Už jste se někdy důkladně zamysleli nad tím, jakou nemilou vlastnost sdílí celá světová populace bezvěrců?
Jestliže jste strávili celé odpoledne zoufalým dumáním a jste již z tak vyčerpávající činnosti naprosto zoufalí, rozhodně nepřestávejte se čtením dnešní porce osvěty, která Vám nadobro pomůže ven ze zapeklité situace.

Pro začátek je nesmírně důležité pochopit, jakým způsobem uvažují jednodušší lidé a jak fungují jejich primitivní organismy. Říkáte si, že jediný rozdíl můžeme nalézt v jejich ptačích mozečcích (je vědecky dokázáno*, že mozky bezvěrců bývají v průměru až o 300 gramů lehčí)? Pak je mi líto, že jsem nucena konstatovat něco tak troufalého, ale trpíte fatálními nedostatky v oblasti biologie. Jste-li vůbec sami schopni přečíst můj článek, měli byste se hluboce zastydět nad svou neznalostí. Skutečně nechápu, jak se Vám podařilo projít prvním ročníkem základní školy.

Vraťme se ovšem zpět v porovnání lehce podprůměrného vyznavače Božině a mimořádně nadaného bezvěrce (zpravidla se tito bezvěrci rodí po znásilnění, protože v jiných případech zřídkakdy dochází k promíchání genů a bezvěrci si tudíž mezi sebou nadále spokojeně degenerují od generace k generaci). Jaký je další, relativně objektivně měřitelný fakt, který je odděluje jako dva zcela odlišné živočišné druhy? Jedná se o práh bolesti. Bezvěrci si mohou hrát na plnohodnotné lidi, ale my samozřejmě dávno víme, kde je pravda. A právě pravda je hlavním slovem dnešního dne. Pokud jste někdy cítili silné nutkání jakýmkoliv způsobem perzekuovat nižší formy života na základě chorobného lhaní, uvědomte si, prosím, že z jejich strany se jedná o pouhý projev silného pudu sebezáchovy. Je obecně známo (přestože se o tom ve veřejných institucích, jenž se z nás snaží vychovat politicky korektní bytosti), že humanoidní parodie na lidi pociťují mučivé bolestné pulzování v oblasti koncového mozku pokaždé, když jsou nuceni šířit či dokonce jen přijmout pravdu. To se nám, slušně vychovaným a pravověrným přívržencům Stvořitelky, jeví jako cosi nepředstavitelného. Člověk alespoň se špetkou morálky bude mít vždy tolik cti, aby se raději zabil, než dožíval s pocitem, že soustavně lže svým nejbližším (například vyprávěním o "kulaté" Zemi) jen proto, aby ukojil jakési prapodivné zvířecí instinkty, ale bezvěrci nejsou lidé, a proto by se na ně neměla vztahovat Listina základních práv a svobod.

Shrňme to tedy: bezvěrci jsou krutým žertem matky přírody (AKA Božině), kteří nedopatřením spatřili světlo světa a při první příležitosti infiltrovali slušné lidi. Začali se tak nekontrolovatelně množit, že invazivně vytlačili původní obyvatelstvo, které nyní přežívá v žalostné menšině a ostatní je považují za blázny. Kdysi tomu ovšem bylo jinak. A mně, jakožto budoucí vládkyni sjednocené Zeměplacky, nezbývá než přijít s pozitivními vyhlídkami do budoucna. Protože já své sliby dodržuji. Bezvěrci budou do posledního živáčka uklizeni mimo solidní lidskou společnost do uranových dolů či jiných pracovních táborů (nebo na Vaše talíře).

Modleme se společně za lepší zítřky.
M.